منابع آزمون پذيرش نيروي قراردادي شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
لیسانس کارشناس ایمنی صنایع ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و حفاظت کار، سلامت ایمنی و محیط زیست HSE، تکنولوژی ایمنی، ایمنی گرایش حفاظت فنی، ایمنی صنعتی و محیط کار مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، اصول بهداشت محیط کار، ارگونومی و ایمنی در صنعت و مهندسی و مدیریت محیط زیست
لیسانس کارشناس بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه‌ای عوامل زیان آور محیط کار، بیماریهای ناشی از کار، سم شناسی شغلی و ایمنی و ارگونومی در محیط کار، بهداشت محیط کار
لیسانس شیمی کاربردی - محض شیمی آلی  1، 2 - شیمی معدنی1، 2 - شیمی فیزیک1، 2 - شیمی تجزیه 1,2
لیسانس متالورژی کلیه گرایش‌ها کریستالوگرافی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد و شیمی فیزیک و ترمودینامیک
لیسانس کامپیوتر نرم افزار سیستم عامل، ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، پایگاه داده، ذخیره و بازیابی اطلاعات
لیسانس عمومی کلیه گرایش‌ها هوش، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی و فن آوري اطلاعات
فوق دیپلم تکنسین فوریت های پزشکی فوریت‌های پزشکی، هوش بری آناتومی، فیزیولوژی، داروشناسی، مراقبت در جابجايي و انتقال بيمار، تروما، احیای قلبی - ریوی، بیماری‌های اطفال و نوزادان، بیماری‌های زنان و زایمان، شناخت بیماری‌ها و فوریت‌های داخلی پیشرفته
فوق دیپلم متالورژی کلیه گرایش‌ها خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، عملیات حرارتی، متالورژی فیزیکی، اصول ریخته گری، ریخته گری آلیاژهای آهنی و ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی
فوق دیپلم شیمی کلیه گرایش‌ها شیمی عمومی، شیمی آلی 1، شیمی تجزیه 1، شیمی فیزیک 1 و شیمی معدنی 1
فوق دیپلم مکانیک کلیه گرایش‌ها استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و طراحی اجزا
فوق دیپلم برق و ابزار دقیق کلیه گرایش‌ها مدارهای الکتریکی، الکترونیک، مدار منطقی و ماشینهای الکتریکی
فوق دیپلم عمومی کلیه گرایش‌ها هوش، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی و فن آوري اطلاعات
دیپلم آتش نشان کلیه گرایش‌ها فناوری اطلاعات، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات عمومی،  هوش و توانمندی‌های عمومی، انواع مواد سوختنی و آتش سوزی و روش‌های کنترل و پیشگیری از حریق
دیپلم رشته‌های فنی کلیه گرایش‌ها فناوری اطلاعات، ریاضیات، فیزیک و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات عمومی و هوش و توانمندی‌های عمومی

بازگشت به صفحه اصلی