منابع آزمون پذيرش نيروي قراردادي شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
دیپلم آتش نشان کلیه گرایش‌ها فناوری اطلاعات، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات عمومی،  هوش و توانمندی‌های عمومی، انواع مواد سوختنی و آتش سوزی و روش‌های کنترل و پیشگیری از حریق
فوق دیپلم تکنسین فوریت های پزشکی فوریت‌های پزشکی، هوش بری آناتومی، فیزیولوژی، داروشناسی، مراقبت در جابجايي و انتقال بيمار، تروما، احیای قلبی - ریوی، بیماری‌های اطفال و نوزادان، بیماری‌های زنان و زایمان، شناخت بیماری‌ها و فوریت‌های داخلی پیشرفته
فوق دیپلم عمومی کلیه گرایش‌ها هوش، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی و فن آوري اطلاعات
لیسانس کارشناس ایمنی صنایع ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و حفاظت کار، سلامت ایمنی و محیط زیست HSE، تکنولوژی ایمنی، ایمنی گرایش حفاظت فنی، ایمنی صنعتی و محیط کار مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، اصول بهداشت محیط کار، ارگونومی و ایمنی در صنعت و مهندسی و مدیریت محیط زیست
لیسانس کارشناس بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه‌ای عوامل زیان آور محیط کار، بیماریهای ناشی از کار، سم شناسی شغلی و ایمنی و ارگونومی در محیط کار، بهداشت محیط کار
لیسانس عمومی کلیه گرایش‌ها هوش، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی و فن آوري اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی